Finlands Lionsförbunds 68. årsmöte

I Åbo fattar man bara bra beslut

Suomen Lions-liiton 68. vuosikokous

Turussa tehdään vain hyviä päätöksiä

 

AsiakirjatSininen

  Röstning

Allmänt

Röstningen sker på samma sätt som på föregående årsmöte genom att med telefon svara på textmeddelanden.

I samband med anmälningen har man bett om representantens telefonnummer till vilket de textmeddelanden som hänför sig till röstningen sänds under mötet.

 

 

Röstningsdirektiv