Finlands Lionsförbunds 68. årsmöte

I Åbo fattar man bara bra beslut

Suomen Lions-liiton 68. vuosikokous

Turussa tehdään vain hyviä päätöksiä

KelloSininen   Program och tidtabell

 

Tidtabell för lördag 12.6.2021 (preciseras senare)

Tid
Händelse
Plats
Deltagare
Personantal
09.30 Öppning, program, hälsningar, presentationer Webinar Mötesdeltagare  
10.00 Årsmötet inleds Webinar Mötesdeltagare  
12.00 Paus, på mötets webblats kan man se videoinfosnuttar om lionsverksamheten      
13.00 Mötet fortsätter Webinar Mötesdeltagare  
15.00 Paus, på mötets webblats kan man se videoinfosnuttar om lionsverksamheten      
15.30 Mötet fortsätter
Webinar Mötesdeltagare  
17.30 Mötet avslutas      
18.30-19.30 Virtuell kvällsfest Webinar Mötesdeltagare